بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘jason Kenney’

نامه سرگشاده اعتراضی به وزیر مهاجرت و وزیر خارجه کانادا: اگر مایلید امضا کنید

نخست اینکه می دانم پاسخ بسیاری از کامنتها را نداده ام در این چند روزی که از مسافرت آمده ام بیش از صد کامنت منتظر است که یکی دو روزه پاسخ می دهم.

دوستی لینکی به یک نامه سرگشاده آنلاین برایم فرستاده که خطاب به وزیر خارجه و نیز وزیر مهاجرت کانادا در مورد اعمال تبعیض سیستماتیک در مورد ایرانیان است. به تعبیری به فاصله حرف و عمل آنها اشاره و اعتراض شده است. این نامه در کنترل ما نیست ولی شاید بد نباشد امضا کنیم هر چند این توصیه لزوما به معنی تایید همه مفاد آن نیست ولی از جهت عملکرد این دو وزیر سخن به درستی رفته است.

به اندازه کافی امضا بگیرد پتانسیل آنرا دارد که توجه مطبوعات را جلب کند.

Kenney, Baird, Please let your words Be a Reflection of Your Actions

این هم لینک نامه سرگشاده

 

برای امضا اینجا کلیک کنید. 

جیسن کنی در آنکاراست

وزیر مهاجرت برای سرکشی به بخش مهاجرت سفارت در آنکارا به این شهر سفر کرده است و در صفحه توییتر خود خواسته است اگر نظری در مورد عملکرد این سفارتخانه دارید اعلام کنید با ذکر این تذکر که این موضوع نباید در مورد پرونده خاص باشد.

نشانی وی در توییتر این است https://twitter.com/kenneyjason دوستانی که زبانشان خوب است و می توانند مودبانه هم بنویسند بد نیست تجربیات منفی و یا مثبت کلی خود را در مورد این ویزا آفیس برای وزیر بفرستند.

من طی چند پست مواردی را که به نظرم رسید برای او نوشتم مانند ارسال ایمیل به افراد اشتباه و یا عدم ارسال ایمیل؛ پاسخ ندادن به نامه ها و ایمیلها و نیز تعداد سهمیه کم ویزا در این سفارتخانه که موجب تبعیض علیه ایرانیان شده است.