بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘ساسکاچوان’

دریاقت تاییدیه استان ساسکچوان برای چند تن از موکلین مشاغل نظامند

خوشبختانه در هفته ای که گذشت دپارتمان ساسکچوان کنپارس در حوزه مشاغل نظامند بار دیگر موفق به دریافت گواهی EIA-APEGS (نظام مهندسی ساسکچوان) بدون کسری EIT شد. یکی از موکلین ما در این پرونده دارای کارشناسی مهندسی عمران-عمران از دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست از دانشگاه تهران (نیمه حضوری) می باشد که ده سال سابقه کار در کد شغلی ٠٢١١ دارد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

تغییرات در ساخت پروفایل برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲ دیدگاه

اداره مهاجرت استان ساسکچوان صبح امروز دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ تغییرات جدیدی را در پروفایل متقاضیان برنامه نیروی متخصص این استان (OASIS) اعمال کرد. به موجب این تغییرات جدید در پروفایل OASIS که در راستای ساده سازی ایجاد پروفایل هاست، متقاضیان می توانند راحت تر مدارک تحصیلی و شغلی خود را در پروفایل شان بارگذاری کنند. متقاضیانی که پروفایل آنها آماده برای ثبت است، بایستی پروفایل خود را بررسی کنند و مدارک شانررا در محل های جدید وارد کنند. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان از طریق اکسپرس انتری دقایقی پیش بازگشایی شد

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان از طریق اکسپرس انتری EE امروز چهارشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ با ظرفیت پذیرش ۴۰۰ پرونده بازگشایی شد. ظرفیت کلی این برنامه در سال ۲۰۱۸، ۲۶۰۰ پرونده است. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

فهرست مشاغل مورد نیاز ساسکچوان تغییر کرد

اداره مهاجرت استان ساسکچوان دقایقی پیش در عصر روز پنجشنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۸، فهرست مشاغل مورد نیاز خود برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص را تغییر داد. بر اساس این تغییر، ۵ عنوان شغلی زیر از فهرست مشاغل مورد نیاز حذف شدند. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

ظرفیت برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان برای سال ۲۰۱۸ اعلام شد

اداره مهاجرت استان ساسکچوان روز سه شنبه دوم ژانویه ۲۰۱۸، ظرفیت برنامه نیروی متخصص این استان را برای سال ۲۰۱۸ اعلام کرد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

حذف دو شغل از فهرست مشاغل مورد نیاز برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان

اداره مهاجرت استان ساسکچوان، دقایقی پیش در عصر روز چهارشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷، فهرست مشاغل مورد نیاز برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان را تغییر داد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

ارزیابی مدارک تحصیلی برای برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان اجباری شد

اداره مهاجرت استان ساسکچوان، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷، مقررات جدیدی را برای برنامه نیروی متخصص این استان اعلام کرد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

آشنایی با برنامه مهاجرتی نیروی متخصص استان ساسکچوان (قسمت هفتم: ارتباط سیستم اکسپرس انتری فدرال با این برنامه)

در ابتدا لازم است بار دیگر در خصوص برنامه اکسپرس انتری فدرال توضیحاتی بدهیم. برنامه اکسپرس انتری EE فدرال دارای زیر شاخه های مختلفی است، آنچه برای متقاضیان مهاجرتی ساسکچوان اهمیت دارد روش نیروی کار متخصص فدرال یا FSW) Federal Skilled Worker) است. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

جدول اثبات توان مالی برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان تغییر خواهد کرد

اداره مهاجرت استان ساسکچوان دقایقی پیش امروز ۵ دسامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که جدول اثبات توان مالی برنامه نیروی متخصص این استان از تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ مطابق با جدول الزامات توان مالی فدرال تغییر خواهد کرد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags:

پاسخ اداره مهاجرت ساسکچوان به وضعیت بررسی پرونده های نیروی متخصص بعد از ثبت پرونده

کنپارس طی مکاتباتی که با اداره مهاجرت استان ساسکچوان انجام داد، پاسخ چندین مسئله را برای متقاضیان برنامه مهاجرتی نیروی متخصص این استان شفاف کرد. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags: