بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘عدم همراهی پدر و یا مادر فرزند زیر ۱۸ سال’

عدم همراهی یکی از والدین با فرزند زیر ۱۸ سال در مهاجرت به کانادا

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ دیدگاه
  • بسیار پیش آمده است که در پروسه مهاجرت پدر و یا مادری که از همسر خود جدا شده است و یا به هر دلیل دیگری قرار است بدون دیگر پدر و یا مادر فرزند مشترک زیر ۱۸ سال، او را با خود به کانادا بیاورد.
  • image
  • به تعبیر دیگر صحبت از زمانی است که پدر و مادر هر دو، فرزند را همراهی نمی کنند و یکی از آنها در این سفر غایب است. ادامه ی نوشته