خانه > ساسکاچوان > برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان از طریق اکسپرس انتری دقایقی پیش بازگشایی شد

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان از طریق اکسپرس انتری دقایقی پیش بازگشایی شد

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان از طریق اکسپرس انتری EE امروز چهارشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ با ظرفیت پذیرش ۴۰۰ پرونده بازگشایی شد. ظرفیت کلی این برنامه در سال ۲۰۱۸، ۲۶۰۰ پرونده است. ادامه مطلب…

Categories: ساسکاچوان Tags: