بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘طرح شکایت’

شکایت کبکی ها از وزیر مهاجرت به کجا رسیده است

۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ۱۳ دیدگاه

دوستانی که در شکایت شرکت داشته اند البته این اطلاعات را از طریق وکلای پرونده احتمالا دریافت کرده اند.

تا آنجا که من در جریان قرار گرفتم وزارت دادگستری فدرال تمام تلاش خود را برای وقت کشی در این زمینه بکار گرفت به گونه ای که پروسه ساده انتخاب دو پرونده نمونه برای نمایندگی گروه نیروی متخصص و گروه سرمایه گذاران که می تواند به هفته ای سامان یابد را بیش از سه ماه طول داد و هر روز به بهانه ای و دلیلی کار را به فردا می فکند. این البته چندان عجیب نیست و با سیاستهای دولت هارپر که عملا پای کار همه ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت قانون ایستاده است همخوانی دارد.

در هر صورت از سوی وزارت مهاجرت با توجه به در جریان بودن رسیدگی به این پرونده ها در پاریس و اینکه برخی از آنها حتی ویزا هم گرفته اند از وکلا خواسته شده موافقت کنند برای مدت معینی که بعید می دانم بیش از سه ماه باشد پرونده مسکوت بماند به شرط اتمام رسیدگی به همه آنها و اگر این کار ظرف این مدت انجام نشود پرونده دوباره به جریان بیفتد.

در مورد سرمایه گذاران در مدارکی که وزارت مهاجرت ارسال کرده است و از طریق دادگاه به دست وکلا رسیده نکته جالبی روشن شده که استدلال اداره مهاجرت برای تاخیر رسیدگی و بهانه همیشگی نیاز به زمان برای بررسی وضعیت امنیتی و …. که شاه بیت بهانه هاست را از دست آنها گرفته است و آن اینکه روشن شده تعدادی از پرونده ها هنوز در سفارت خانه مربوطه حتی باز هم نشده بوده است و این حقیقت تلخ همه بهانه ها را از دست اداره مهاجرت گرفته است. پرونده این گروه در آستانه ورود به رسیدگی است.

جالب اینکه اخبار در این خصوص مستقیما از سوی وکلای پرونده به افراد ابلاغ می شود و این یادداشت را تنها برای اطلاع دیگر دوستان که در این زمینه می پرسیدند نوشتم.

هزینه مشارکت در طرح شکایت علیه وزیر مهاجرت اعلام شد

به دنبال نهایی شدن توافقات با شرکت حقوقی Parkers Avocats  هزینه مشارکت در این اقدام در سایت شرکت اعلام شد.