بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اعتراض به وزیر مهاجرت’

تحلیلی بر پیامدهای رای دادگاه و شکست حقوقی وزیر

۲۹ خرداد ۱۳۹۱ ۵۳ دیدگاه

 

خبر رای خوشحال کننده دادگاه فدرال را زمانی در سایت کنپارسنوشتم که در ایران نیمه شب بود با وجود این در اندک زمانی بیش از ۱۰۰ نفر آنرا خوانده بودند و چند ایمیل هم دریافت کردم که باعث شد برای رفع ابهام همان مطلب را چند بار بازنگری کنم. این البته خود نشان از این داشت که دوستان مخاطب ما به اهمیت این رای پی برده اند. در این گفتار تلاش می کنم اهمیت این رای را از دست کم دو جهت بررسی کنم و در پایان به تاثیر آن در وضعیت پرونده های ما در دادگاه خواهم پرداخت.

.

.

این مطلب را در سایت کنپارس اینجا بخوانید

نامه سرگشاده (پتیشن) کنپارس خطاب به وزیر چه شد؟

این سوالی است که در وبلاگهای مختلف مطرح شده است و گاه به عدم شفافیت متهم شده ایم.  بعضی دوستان هم لطف بیشتری داشته اند و هدف ما را از نوشتن نامه جذب مشتری دانسته اند.

و اما پاسخ به این ابهامات:

 

ادامه ی نوشته