خانه > اخبار کنپارس > متقاضیان لیست ۳۸ گانه حتما بخوانند: پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد شکایت علیه وزیر

متقاضیان لیست ۳۸ گانه حتما بخوانند: پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد شکایت علیه وزیر

۱۹ مهر ۱۳۹۰

هفته گذشته را در ایران با موضوعات متعددی درگیر بودم و خبرهایی را نیز از گوشه و کنار در مورد حاشیه های فراخوان ما برای شرکت در شکایت کنپارس علیه وزیر مهاجرت به دلیل تاخیر یا عدم رسیدگی به پرونده های متقاضیان لیست مشاغل ۳۸ گانه نیروی متخصص فدرال شنیدم که در برخی موارد جای تاسف داشت. اکنون فرصت این را یافتم که در این پست به شبهاتی که مطرح شده است پاسخ گویم:

اینکه برخی دوستان همکار ما اقداماتی را اعلام کرده اند و به مشتریان خود قول طرح شکایت داده اند البته خبر خوبی است اما طرح شبهات در مورد درستی کار ما به خصوص از طرف دوستانی که در شبکه های ماهواره ای برنامه دارند و به قصد تضعیف حرکت ما سخن می رانند پسندیده نیست که البته به یک یک آنها خواهم پرداخت اما دوستان توجه داشته باشند که کنپارس تنها با همراهی موکلین خود و بدون حضور غیر موکلین بر این مهم مصمم است چه دیگر دوستان همراهی کنند چه نکنند. البته خوشحالم از اینکه صدها نفر تاکنون همراهی خود را با ما اعلام کرده اند و ما با کمال میل حضور آنان را در جمع خود پذیراییم.

و اما شبهات مطرح شده:

 

۱- گفته اند که وزیر در مورد این لیست از اختیارات خود استفاده کرده و به خصوص در مورد آنان که در لیست بعدی نیستند تخلف نکرده است و ….. بنابراین اقدام بی فایده است:

پاسخ ما: 

خیر چنین نیست و وزیر چنین اختیاری را از پارلمان ندارد که تقاضای افراد را بپذیرد هزینه های قانونی را دریافت کند و آنها را با استدلالی غیر منطقی معلق نگهدارد. او بر اساس قانون سی ۵۰ که البته قانونی غیر منطقی است می تواند برای آینده سیاستگذاری کند و لیست مشاغل و ظرفیت پذیرش تعیین کند که می کند اما نمی تواند در مورد افرادی که در زمان اعتبار لیست منتشر شده خود ایشان اقدام کرده اند چنین عمل کند. دوستان همکار ما با توجه به نداشتن پیشینه حقوقی در تحصیلات خود مفهومی به نام حق مکتسب را نمی شناسند و از این جهت در عدم درک موضوع چندان مقصر نیستند. در این خصوص قرار است خانم پارکر مقاله ای را قلمی کند که در سایت کنپارس منتشر خواهیم کرد.

حتی به فرض اینکه چنین بود و استدلال این دوستان درست می بود تنها زمانی می شد چنین استدلال کرد که وزیر رسما دستورالعملی را صادر می کرد و  اعلام می کرد که مثلا قصد ندارد تعداد معینی را بررسی کند که چنین نیز نکرده است. دوستان فراموش کرده اند که در  کانادا دموکراسی حاکم است و شفافیت یکی از ستونهای دموکراسی است.

گذشته از همه این استدلالها منطق دست روی دست گذاشتنی که دوستان تبلیغ می کنند قابل توجیه نیست. شاعر می گوید به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

 

۲- گفته اند همین که عده ای شکایت کنند اگر موفق باشد برای همه کافی است و شامل همه افراد این دسته از متقاضیان می شود بنابراین لزومی ندارد همه شکایت کنند ….

پاسخ ما:

در این مورد من قبلا مطالبی را نگاشته ام. در این دعوا درخواست ما از دادگاه فدرال الزام وزیر به ایفای وظیفه قانونی خویش یا به اصطلاح Mandamus است و این یک دعوای Class Action نیست که شامل همه بشود. این مطلب را اینجا بخوانید

اینکه پس از طرح این دعوی و موفقیت آن دیگرانی بخواهند دعوایی طرح کنند و به این دعوی و رای صادره آن استدلال کنند موضوع دیگری است همانگونه که ما نیز در این دعوی به دعوی Dragan استدلال می کنیم.

این احتمال هم وجود دارد که وزارت مهاجرت ترجیح دهد برای رهایی از فشار سیاست اعلام شده تلویحی خود را درمورد این افراد تغییر دهد که در این صورت بله همه منتفع خواهند شد ولی از این دولت و این وزیر چنین کاری بعید است و نمی توان به چنین احتمالی دلخوش بود.

 

۳- گفته اند که چرا کنپارس از موکلین خود ۱۵۰ دلار و از دیگران ۷۵۰ دلار می گیرد و در این زمینه تبعیض قایل شده است و …

پاسخ ما:

اگر این دوستانی که این موضوع را مطرح می کنند کمی با سیستم حقوقی کانادا و هزینه های طرح دعوا و نیز قیمت سرسام آور وکلا آشنا بودند این موضوع را مطرح نمی کردند. ۷۵۰ دلار حداقلی است که با توجه به سرشکن کردن هزینه ها بین افراد با توجه به تخمینی که ما زده ایم  می توان دریافت کرد. اینکه ما از موکلین خود ۱۵۰ دلار می گیریم به این دلیل است که خود هزینه وکالت آنها را به عهده گرفته ایم  هر چند در تعهد قراردادی ما نبوده است. خود این دلیل واضحی است که نه تنها کنپارس برای کسب درآمد وارد این میدان نشده که مجبور است در این زمینه هزینه نیز بکند (البته ما کاملا درک می کنیم که در فضای مسموم بازار مهاجرت که هر از چندی خبر از سو استفاده از متقاضیان به گوش می رسد باور صداقت کنپارس برای برخی سخت باشد ولی بسیارند افرادی که به صداقت ما واقفند و به ما اعتماد کرده اند. دیگران نیز نیاز به زمان دارند.) اینکه چرا کنپارس چنین می کند و برای شکایت موکلین هزینه می کند دیگر به شناخت دوستان و موکلین ما از منش ما بر میگردد. ممکن است برای غیر موکلین  و نیز همکاران ما موضوع قابل درک نباشد اما برای موکلین ما حتما قابل درک است.

قطعا غیر موکلین ما نیز توقع ندارند که ما هزینه وکالت آنها را تامین کنیم !!!

البته فرض ما در محاسبات این بوده است که ۲۰۰ نفر غیر موکل به ما خواهد پیوست و بر این اساس نفری ۶۰۰ دلار برای هر پرونده حق الوکاله در نظر گرفته شده و ۱۵۰ دلار هزینه های اداری. با صحبتی که با مجموعه پارکر داشته ایم  اگر تعداد غیر موکلینی که ما را همراهی می کنند از مرز ۲۰۰ نفر بگذرد هزینه وکالت کمتر خواهد شد و به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

تا ۲۰۰ نفر غیر موکل هر نفر ۶۰۰ دلار هزینه وکیل (با احتساب هزینه های اداری جمعا ۷۵۰ دلار)

در صورت رسیدن تعداد غیر موکلین به ۳۰۰ نفر و لی کمتر از ۴۰۰ نفر هزینه وکیل برای هر پرونده ۵۵۰ دلار (جمعا ۷۰۰ دلار)

در صورت رسیدن تعداد غیر موکلین به  ۴۰۰ نفر و لی کمتر از ۵۰۰ نفر هزینه وکیل برای هر پرونده ۵۰۰ دلار (جمعا ۶۵۰ دلار)

در صورت رسیدن تعداد غیر موکلین به ۵۰۰ و لی کمتر از ۱۰۰۰ نفر  هزینه وکیل برای هر پرونده ۴۵۰ دلار (جمعا ۶۰۰ دلار)

در صورت رسیدن تعداد غیر موکلین به ۱۰۰۰ نفر ولی کمتر از ۱۵۰۰ نفر هزینه وکیل برای هر پرونده ۴۰۰ دلار (جمعا ۵۵۰ دلار)

در صورت رسیدن تعداد غیر موکلین به ۱۵۰۰ نفر به بالا هزینه وکیل برای هر پرونده ۳۵۰ دلار (جمعا ۵۰۰ دلار)

فعلا افراد بر مبنای ۷۵۰ دلار پرداخت خواهند کرد ولی روز ۱۶ ابانماه سال جاری تعداد نهایی غیر موکلینی که بسته مربوطه را امضا و ارسال کرده اند روشن خواهد شد و اگر هزینه وکالت قابل پرداخت بر اساس موارد بالا کمتر باشد مازاد مبلغ به متقاضی برگردانده خواهد شد. مثلا اگر ۱۶۰۰ نفر غیر موکل به ما بپیوندد به هر یک از آنان ۲۵۰ دلار ظرف یک ماه باز پرداخت خواهد شد.

علاوه بر همه اینها در صورت عدم موفقیت پرونده مبلغ ۲۰۰ دلار به متقاضیان باز می گردد.

 

۴- گفته شده است که چرا تاکنون به فکر شکایت نبوده ایم و ….

پاسخ ما:

دلیل بسیار ساده ای دارد. پیش از این هرگز اداره مهاجرت صحبت از کنار نهادن و عدم رسیدگی به این پرونده ها نمی کرد و موضوع به تاخیر قابل درک ناشی از حجم بالای پرونده ها ختم می شد اما بعد از انتخابات و اکثریت یافتن محافظه کاران به ناگهان سیاست ضد مهاجر آنها علنی شد و بدون هیچ منطقی اعلام می کنند که به دلیل اینکه لیستهای بعدی بهتر نیازهای بازار کار کانادا را تامین می کنند به آن لیستها اولویت می دهند و متقاضیان لیست ۳۸ گانه باید برای زمان نامعین منتظر باشند. طبیعی است که ضرورت این شکایت اکنون احساس می شود و پیش از این محمل چندانی برای طرح شکایت نبود.

 

۵- فردی نیز به یکی از موکلین ما گفته بود که آقای مختاری هیاهو می کند و به همین دلیل اداره مهاجرت پرونده های ایشان را عقب می اندازد. تلویحا اشاره داشتند به اینکه اگر با ما بودید و یا آقای مختاری ساکت بود وضع دیگری داشتید.

پاسخ ما:

اگر چه گزاره بالا انصافا سخنی سخیف است به خصوص آنکه از زبان یک به اصطلاح مشاور مهاجرت ساکن کانادا صادر شده باشد و شایسته پاسخگویی نیست  اما از این جهت که ممکن است آن دوست باز این موضوع را تکرار کند و متقاضیان ایرانی با مقایسه شرایط با ایران آنرا بعید ندانند توضیح می دهم که

خیر چنین خطری نیست و با وجود تخلف وزیر از قانون این تصور غلطی است که پرونده های فردی معترض به نقض قانون در شرایط دیگری بررسی شود. اصل حاکمیت قانون و نیز اصل شفافیت در دموکراسی پارلمانی کانادا و …… این اطمینان را ایجاد کرده است که چنین امری امکان وقوع ندارد. ممکن است در کشورهای دیگر چنین اتفاقی بیافتد و آب از آب تکان نخورد اما وقوع آن در کانادا می تواند طومار دولت و حزب محافظه کار را در هم پیچد. دقت داشته باشید که احزاب کانادایی معمولا در پی بروز آبروریزیهای حزبی در حدی بسیار کمتر از این مجبور به واگذاری قدرت شده اند.

در این مورد خواندن مصاحبه خانم پارکر با سایت کنپارس را هم توصیه می کنم.

 

 

۶- سوال شده است که چرا مدارک موجود در بسته های حقوقی صفحه آخر است و فرمها خالی است ….

پاسخ ما:

آماده سازی کامل برخی از این مدارک مانند affidavit زمانبر و در حال آماده سازی است. از سوی دیگر درخواست تکمیل برخی دیگر از فرمها بوسیله متقاضیان می تواند توام با اشتباهات متعدد باشد از اینرو درخواست شده است مطابق نمونه ارسالی امضا شوند. بدیهی است قبل از ارسال مدارک به دادگاه در صورت درخواست متقاضی مدارک نهایی شده برای اطلاع و نیز بایگانی متقاضی ارسال خواهد شد.

 

۷- تعدادی از دوستان می گویند وضعیت ما در سایت مهاجرت In Process شده است آیا ما هم باید در شکایت شرکت کنیم

پاسخ ما:

بنده بارها اعلام کرده ام که وضعیت در سایت اداره مهاجرت و اساسا اطلاعاتی که در این سایت در مورد پرونده شما می دهد بی اعتبار است. در این مورد هم خیر تفاوتی نمی کند که آنجا چه نوشته اند. تنها به ۲٪ از پرونده متقاضیان این گروه رسیدگی شده است و بقیه همه در یک وضعیتند و آن هم بایگانی است. در این مورد اینجا و اینجا نوشته ام

 

در پایان اعلام می دارم که اینجانب آمادگی دارم به هر سوال شما در خصوص موضوع زیر همین مطلب پاسخ دهم. اگر مایلید بسته حقوقی شرکت در این شکایت را دریافت کنید به federalcourt @parscanada.com ایمیل بزنید.

 

 

 

 

 1. sadaf
  ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در ۲۳:۱۱ | #1

  Dear dr. moktari,
  (۳۸ job list) I received my medical, payment of PR fee plus some updates of the documents ( schedule A, police certificates, proof of funds, copy of passport) today. I have some questions regarding the email I received, please help me.
  Recently, I got engaged to an American citizen living in the US. He applied for a k1 visa for us 2 months ago. (Fiancée visa and still no news from them.)
  ۱) Should I add his name to my application or there is no need to since we are not married yet.) And 2) will these two applications affect each other or not?
  ۳) To send the update of the form” schedule A”, do I need to attach my work experience on a separate sheet from the employer like before or not?
  ۴) Due to the inflation, I have not left my money in the bank in the recent years. I have bought a car (206) and some currencies ($). Can they be a proof to send? I can also put cash money in my account now, but what do you suggest? Do they want a 6 month bank print like before or what is needed?
  I had written to you 3 times before when I was worried and waiting this long time to get the medical and you always helped me kindly. I do really wish all the best for you always!!!
  Regards,
  Heravi

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ در ۲۲:۳۶ | #2

   Yes there is a conflict with US application and Canada Application however they may contact you to choose one of them
   if you are not married and not common law partner of somebody you do not have to mention it
   Just send your balance certificate from the bank in case they ask for the source of funds you will explain

 2. ازاد
  ۳۰ مهر ۱۳۹۱ در ۱۷:۰۳ | #3

  با سلام وتشکر از شما اقای مختاری
  من از موکلین شما نیستم ولی شدیدا به راهنمایی شما احتیاج دارم ازطریق نیروی کار کبک درخواست دادم و برای روز ۲۹ nov در استانبول مصاحبه دارم که نامه confirmation تایید کردم برای حضور در مصاحبه اما به علت بارداری همسرم و شرایط خاص پزشکان به همسرم اجازه مسافرت ندادند و استراحت مطلق را توصیه کردنند با توجه به این شرایط اگر من بدون همسرم در روز مصاحبه حاضر بشم و مدارک پزشکی عدم حضور همسرم را ارائه بدم به نظر شما قبول میکنند از من تنها مصاحبه بگیرنند و ایا ممکنه این باعث رد شدن پرونده بشه ویا زمان مصاحبه را تمدید میکنند؟
  با تشکر مجدد: ازاد مرادی

  • ۳ آبان ۱۳۹۱ در ۱۸:۲۶ | #4

   قبل از مثاحبه اطلاع دهید و کسب تکلیف کنید یا عقب می اندازند یا می گویند بدون همسر بیایید

 3. Mohsen
  ۱۸ آبان ۱۳۹۰ در ۱۷:۲۶ | #5

  سلام
  ضمن عرض تشکر بابت اطلاع رسانی دقیق به تمام هموطنان اعم از موکل و غیر موکل، با توجه با اینکه جنابعالی وکیل بنده نمی باشید، چگونه می توانم ثبت نام نمایم؟ خواهشمند است کامل راهنمایی فرمایند.

  باتشکر مجدد: محسن شفیعی

 4. saeed
  ۷ آبان ۱۳۹۰ در ۰۳:۳۰ | #7

  سلام لطفا فرم شکایت را برایم بفرستید .ممنون

 5. مرجان .ک
  ۳۰ مهر ۱۳۹۰ در ۰۷:۲۶ | #9

  با سلام خدمت آقای دکتر مختاری
  ضمن آرزوی سلامتی و سپاس از زحمات جنابعالی.
  بنده یکی از موکلین شمابا سابقه ۱۰ سال فعالیت در رشته پرستاری هستم که در لیست ۳۸ گانه ارسال پرونده کرده و فایل نامبر دوم را هم دریافت نموده ام البته در زمان ارسال مدارک نمره آیلتس ارسال نشده و طی نامه ای ار طرف کنپارس اعلام شده که متعاقبا ارسال خواهد شد و هنوز هم موفق به نمره حد نصاب نشده ام.متاسفانه هیچگونه اطلاعی از طریق ایمیل برای اعلام شکایت به بنده ارسال نشده که با پیگیری خودم فرمهای مربوطه دریافت شده است با توجه به اینکه هنوز امتیاز لازم برای آیلتس را کسب نکرده و در واقع پرونده بنده ناقص است (تاخیر ایجاد شده تا اینجا به نفع من بوده است)آیا ضرورتی به مشارکت بنده در طرح دعوی وجود دارد یا خیر و دیگر اینکه آیا اقدام از طریق کبک ویا افتتاح پرونده جدید با شرایط من منطقی به نظر می رسد.با تشکر فراوران و عذرخواهی از مطول شدن متن و سئوال.

  • ۱ آبان ۱۳۹۰ در ۰۲:۱۱ | #10

   بله شرکت کنید و در ضمن هر چه زودتر نمره آیلتس را هم ارایه کنید. بسته حقوقی را برای شما ارسال کردم

 6. امین
  ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در ۱۲:۲۳ | #11

  سلام آقای دکتر
  از زحمات و پیگیری های شما صمیمانه متشکرم.
  در پکیج ارسالی جهت شکایت از وزیر مهاجرت ، فرم مربوط به انتخاب شخصی به عنوان نماینده و وکیل متقاضی جهت انجام کلیه امور (business) با اداره مهاجرت وجود دارد که باید امضا شود.
  بنده از موکلین شما نمیباشم و تمایلی ندارم وکالت پرونده مهاجرتی خویش را به کسی بسپارم و فقط میخواهم به شما جهت شکایت از وزیر وکالت دهم نه جهت کل پرونده ام
  در حالیکه با امضای فرم IMM 5476 شما بطور کامل مدیریت پرونده مرا در اختیار خواهید گرفت و زین پس کلیه مکاتبات با شما خواهد بود !
  چه باید کرد ؟

  • ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در ۱۴:۳۷ | #12

   خیر این فرم به اشتباه برای بعضی غیر موکلین ارسال شده است و لازم نیست امضا و ارسال شود

 7. عرشيا
  ۲۶ مهر ۱۳۹۰ در ۰۸:۰۸ | #13

  یه سئوال دیگه هم داشتم که الان یادم اومد :
  آقای دکتر
  من در تماس با همکارانتون که بهتره اسم نیارمشون ، مطلع شدم یکی ۱۲۰۰ ودیگری ۲۱۵۰ دلار برای این شکایت میگیرن .
  علت اینکه این مبالغ ، تا این حد با هم فاصله دارن چیه ؟

  یه چیز دیگه هم اینکه من در یک فروم خوانده ام میگن در کانادا اگه وکیل اطمینان داشته باشه که یه پرونده قطعا جواب مثبت خواهد گرفت ، هزینه وکالتشو خیلی کم میگیره . چون در نهایت هزینه وکیل رو طرف دیگر شکایت که محکوم شده خواهد داد . اصلا این درسته یا نه و اگه درسته اگه ما برنده این شکایت بشیم ، هزینه وکیل رو اداره مهاجرت باید بده ؟
  ممنونم

  • ۲۶ مهر ۱۳۹۰ در ۱۵:۲۶ | #14

   علت را از خود آن دوستان بپرسید اما رقم ما بر این اساس است که اولا قرار نیست در این میان سودی برده شود و هزینه ها ی قانونی و حق الوکاله درخواست شده است از سوی دیگر حضور تعداد قابل توجهی از متقاضیان بر اساس اعلام تمایل اولیه در پی فراخوان امکان سرشکن شدن هزینه ها را فراهم کرده است. هزینه وکالت موکلین را خود شرکت بر عهده گرفته است.
   اگر وکیلی نتیجه را تضمین کند متخلف است و این نکته نیز که اگر برنده شویم هزینه را طرف مقابل می دهد صحیح نیست. درخواست ما الزام ایشان به ایفای وظیفه است و با آن مواردی که بعضی دوستان شنیده اند تفاوت اساسی دارد.

 8. عرشيا
  ۲۶ مهر ۱۳۹۰ در ۰۸:۰۳ | #15

  سلام آقای دکتر
  من از موکلینتون نیستم اما از طریق دفتر تهرانتون قصد دارم در این اعتراض شرکت کنم.
  یه سئوال داشتم اینکه این شکایت کی قراره به دادگاه بره و پیش بینی خودتون و وکیلی که برای اینکار در نظر گرفته اید ، برای اخذ حکم نهایی و لازم الاجرای دادگاه کی هستش؟ آیا مثل دعاوی حقوقی در ایران که به خاطر شلوغی دادگاهها گاها سالها طول میکشه ، در کانادا هم همینطوریه ؟
  ممنون

 9. ماري
  ۲۶ مهر ۱۳۹۰ در ۰۵:۵۸ | #17

  حقا که : به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ….
  موفق باشین …

 10. مهدی
  ۲۵ مهر ۱۳۹۰ در ۱۰:۰۹ | #18

  با سلام
  من از موکلین شما هستم که شامل لیست ۳۸ موردی skilled workers می باشم. در حال حاضر ۲ سال از عقد قرارداد من با کنپارس می گذرد و خوب بنا به راکد ماندن پرونده ها مورد من نیز دچار وقفه شده است. ضمن تشکر از پیگیریها و تلاش شما به عنوان یکی از فعالترین وکلای مهاجرت من شخصا از انتخاب شما به عنوان وکیل خود خرسند بوده ام و از این بابت دوست دارم تشکر کنم. معهذا انتقادی هم دارم که اگر جوابش رو بدونم سپاسگذار خواهم بود. طبق قراردادی که کنپارس با موکلین منعقد می کند تقریبا نصف پرداخت قرارداد تا اکنون پرداخت شده در حالیکه عمده خدمات مربوط به زمان دعوت به مصاحبه و پس از آن خواهد بود. این در حالیست که شخص اینجانب پس از دریافت فایل دوم تنها یک ایمیل از کنپارس دریافت کرده ام که در آن تقاضا شده بود در صورت داشتن سوال آن را مطرح و پاسخ دریافت کنم که در این رابطه هم ایمیل بنده بی پاسخ ماند. طی تماسهایی که با دفتر کنپارس داشتم جواب درستی دریافت نکردم که البته به خاطر تغییر قانون و مطلع نبودن وکلا از سرنوشت دقیق پرونده ها این موضوع قابل درک است. اما انتظار اینجانب این بود که با توجه به اتفاق پیش آمده و راکد ماندن پرونده ها, کنپارس حاضر می شد نه فقط از بابت تلاش برای وصول زودتر مبالغ الباقی قراردادهای خود, بلکه بالا بردن اعتبار حرفه ای خود و اثبات جدیت در پیگیری پرونده موکلین طرح شکایت از وکیل مهاجرت را بدون تقاضای دریافت وجه اضافی از موکلین پیگیری کند. با وجود قید صریح عدم تعهد کنپارس در قبال تاخیر ناشی از تغییر قانون در قراردهای منعقد شده, شخصا این انتظار را از کنپارس و جنابعالی به جهت جایگاه شما در امر مهاجرت داشتم.

  • ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در ۰۳:۲۱ | #19

   دوست عزیز اینکه کدام بخش از پرونده عمده خدمات را شامل می شود توجیه خوبی نیست اساسا وقتی با ما هستید در هر مرحله ای از حمایت ما برخوردارید. در مورد ارسال ایمیل و عدم پاسخ نیز متعجبم چون همه ایمیلها پاسخ می گیرند حتما به دلیلی دریافت نکرده اید. در مورد هزینه ها نیز کنپارس تنها هزینه های اداری را بر عهده موکلین گذاشته حق الوکاله معادل ۶۰۰ دلار را خود به عهده گرفته است. چرخی در اینترنت بزنید و ببینید ارقام پیشنهادی دیگران چقدر است حتی برای موکلین خود. منصف باشیم

 11. رضا م پ
  ۲۵ مهر ۱۳۹۰ در ۰۴:۵۹ | #20

  با سلام و احترام، جناب آقای مختاری من دیروز هم مطلبی فرستادم و شما لطف کرده و پاسخ دادید. میخواستم بدانم آیا ما هم باید در پروسه شکایت شرکت کنیم یا نه؟ مورد ۲۰۰۸ به قبل.

 12. parya
  ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در ۱۶:۴۶ | #22

  با سلام و درود
  من موکل شما و دارای فایل دوم فدرال در نوامبر ۲۰۱۰ می باشم و با توجه به راهنمایی شما می خواهم اقدام به باز نمودن فایل کبک نمایم لذا خواهشمندم بفرمایید آیا باید فایل فدرالم را ببندم و بعد اقدام نمایم یا چه زمانی انرا ببندم یا اینکه نیازی به بستن آن هست یا خیر ؟؟؟
  با تشکر

 13. رضا م پ
  ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در ۱۱:۰۶ | #24

  با سلام وسپاس از اطلاع رسانی شما. خواهش میکنم به مورد من و امثال من که کم هم نیستند پاسخ دهید. ما در سال ۲۰۰۵ اقدام کردیم واز ۱۰ ژانویه ۲۰۰۶ رسیدگی به پرونده ما آغاز شد. در حدود یکسال و نیم پیش پرونده ما از سوریه – دمشق به لهستان – ورشو ارسال شد. یکسال پیش هم آپدیت مدارک را از ماخواستند که ارسال کردیم. هنوز خبری نشده و با این اوصاف هم نگرانی ما چندین برابر شده. اغلب ما هم شرایط سنی مناسب و کار مرتبط طبق برنامه های جدید را از دست داده ایم. لطفاً اگر نظری دارید بنویسید. متشکرم

  • ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در ۱۸:۰۱ | #25

   متاسفانه شرایط در مورد این گروه همین است و بعید است تا سال آینده نیز خبری دریافت کنید. دیگر موضوعات مرتبطی را که مطرح کرده اید را گاملا درک می کنم

 14. مهکامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در ۰۷:۲۶ | #26

  آقای دکتر ممنونم از اینکه تا حالا هر سوالی از شما کردم سریع بهم جواب دادین.سوالی که می خوام بپرسم تکراریه ولی دغدغه خیلیهای دیگه هم هست.رشته من در لیستهای بعدی وجود نداره.می خواستم بدونم شما در این شکایت تاکید خودتون رو بیشتر بر چی میذارین.اینکه یه سری رشته ها در هر دو لیست هستند ولی دولت اولویت رو به آنهایی داده که دیرتر اقدام کردن مورد تاکید شماست یا اینکه چرا کلا گروه ۳۸ رشته ای ها با تاخیر زیاد مواجه شدن.چون اگر مبنای این شکایت بیشتر بر پایه دلیل اول باشه ما شامل حالش نمی شیم.من در خیلی از سایتهای دیگه هم می بینم خیلیها بخاطر اینکه مشکل منو دارن و فکر میکنند شما تصمیم دارین بیشتر روی دلیل اول تکیه کنین به این شکایت خوشبین نیستن.پیشاپیش از جوابتون ممنونم.

  • ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در ۱۸:۰۳ | #27

   وزیر در مورد همه تخلف کرده است اینکه بر مشترکات لیست تاید می شود برای این است که نشان دهیم تا چه حد استدلال آنها سخیف و نسنجیده است وگرنه وزیر اساسا در مورد این گروه وظیفه خود را انجام نداده است. در مورد محتوای شکایت به زودی خانم پارکر مطالبی خواهند نوشت

 15. حمیدرضا علیجانی
  ۲۳ مهر ۱۳۹۰ در ۲۰:۳۸ | #28

  با سلام
  جناب آقای دکتر مختاری، همانطور که در اولین پست این صفحه مشاهد می کنید، من هم از طریق شما در این دعوای حقوقی شرکت کرده ام. مطلبی که باید خدمت شما عرض کنم این است که شغلی که من از طریق آن برای مهاجرت اقدام نموده ام در لیستهای جدیدی که بعد از لیست ۳۸ گانه اعلام شده هنوز هم وجود (جوشکاری با کد ۷۲۶۵) دارد و هیچگاه به حد نصاب هم نمی رسد، مطمئنا امثال من هم کسانی هستند که این شرایط را دارند و بنده با وجود گذشت بیش از ۱۶ ماه از تاریخ دریافت اولین فایل نامبر هنوز هم مدیکال دریافت ننموده ام. لطفا بفرمائید آیا مطرح کردن این نکته در دعوای حقوقی میتواند برگ برنده ای برای این کیس در برابر جواب اداره ی مهاجرت که اعلام نموده بررسی لیست جدید به خاطر نیاز بازار کار کانادا باید در اولویت قرار بگیرد باشد؟ اگر آنطوری که آنها می گویند اولویت بندی آنها بر اساس نیاز بازار کار کانادا هست، پس چرا بررسی پرونده ی افرادی مثل من که هم در لیست ۳۸ گانه بوده ایم و هم در لیستهای بعدی باید متوقف شود؟

 16. rahi
  ۲۳ مهر ۱۳۹۰ در ۰۸:۰۵ | #30

  جناب مختاری
  پرونده های نیروی متخصص کبک که در لیست رشته های مورد تقاضا نیستند ( رشته های شش و صفر امتیازی)و CSQ دریافت نموده و منتظر مدیکال هستند ، مدت مدیدی است که بدون هیچ پاسخ شفافی بدون اقدام باقی مانده اند – به گونه ای که طبق اطلاع من برای هیچ یک از متقاضیانی که فایل فدرال خود را سال ۲۰۱۰ گرفته اند مدیکال صادر نشدهاست .
  آیا پیش بینی می شود که موضوعی مشابه کیس فوق دامنگیر متقاضیان کبک نیز بشود ؟
  آیا می توان اقدامی پیشگیرانه در این خصوص صورت داد ؟ با تشکر

  • ۲۳ مهر ۱۳۹۰ در ۲۰:۵۳ | #31

   خیر به هیچ وجه داستان کبک متفاوت است و دلیل تاخیر تنها حجم بالای پرونده هاست

 17. سارا
  ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در ۱۷:۵۱ | #32

  با سلام

  مبلغ دقیق حق الوکاله برای باز کردن فایل جدید، برای موکلین شما که قبلا از طریق لیست ۳۸ گانه اقدام کرده اند چه مقدار است؟

  متشکرم

 18. خديجه سرسپار
  ۲۱ مهر ۱۳۹۰ در ۰۹:۳۱ | #34

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من از موکلین شما هستم که از طریق سرمایه گذاری اقدام کرده ام. در دی ماه ۸۹، مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ دلار واریز نموده ام و تا کنون هیچ پاسخی دریافت ننموده ام. آیا من نیز در این شکایت همگانی شرکت کنم؟

 19. امید
  ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ۰۹:۵۶ | #36

  تنها نکته ناریک از نظر من این است که قانون C50 به اداره مهاجرت این اختیار را داده تا حتی در صورت تایید یک پرونده و بدون ذکر دلیل از صدور ویزا اجتناب کنند. ترس من صرفاً این مساله است که در صورت پیروزی به سادگی اداره مهاجرت برای افرادی که در لیست های جدید نیستند قادر به صادر نکردن ویزا می باشد.

  • ۲۱ مهر ۱۳۹۰ در ۱۹:۲۴ | #37

   خیر این تفسیر از سی ۵۰ صحیح نیست به زودی مقاله ای در این خصص به قلم خانم پارکر منتشر خواهد شد

 20. ترانه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ۰۹:۱۳ | #38

  با سلام براستی از این همه صداقت وتلاش که در شما میبینم برایتان صمیمانه آرزوی موفقیت میکنم.من همواره اخبار سایت شما را مطالعه میکنم چون محکم ومستدل و با منطق است.سپاس فراوان از شما

 21. ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ۰۷:۴۵ | #40

  سلام
  از زحمات شما متشکرم
  متاسفانه ما آنقدر مارگزیده شده ایم که از هر ریسمان سیاه و سپیدی می ترسیم.
  کارتان قابل تقدیر است وگذشت زمان نشان خواهد داد که چه کسی صادق است وچه کسی نیست.
  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
  سیاوش

 22. هدی
  ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ۰۵:۵۱ | #41

  با سلام
  جناب دکتر یک سوال داشتم.می خواستم بدونم پیروزی حزب محافظه کار در پارلمان و گرفتن اکثریت کرسی ها چه تاثیری روی مساله طرح دعوای ماعلیه وزیر مهاجرت می تونه داشته باشه؟
  با سپاس

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در ۱۸:۰۰ | #42

   در دولت فدرال این اتفاق در بهار گذشته افتاده است و اثر آن همین رفتاری است که می بینیم

 23. محمد
  ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در ۱۶:۱۶ | #43

  با سلام
  با مطالب شفاف و بی پرده ای که در مورد این اقدام و اهداف و هزینه های این اقدام داشتید دیگر فکر نمیکنم بحث های غیر منطقی و غیر حقوقی و غیر کارشناسی دوستان چه در سایت ها و چه در برنامه های تلویزیونی نیاز به پاسخ داشته باشد.
  صلاح مملکت خویش خسروان دانند، جناب مختاری.
  برای قوت پرونده شما همین تعداد موکلین شما هم رسوایی وزیر قانون گریز کانادا را کافی است.
  موفق و کامیاب باشید که موکلین شما بعد از خدا تمام امیدشان به نتیجه این پرونده است. پس با پیگیری های خود امید و انرژی از دست رفته را به آنان باز گردانید و چون همیشه به اعتماد موکلین خود به بهترین نحو پاسخ دهید.
  با احترام فراوان

 24. Patrice
  ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۲ | #44

  با سلام، همینکه وضعیت پرونده شخصی(مثلا خود من که حدود ۲ ماه است این پراسس شده ام) در سایت رسمی اداره مهاجرت کانادا این پراسس اعلام شود در صورتیکه پرونده در بایگانی است،خود مصداق بارز دروغگوئی و تقلب است که امیدوارم در دادگاه به این موضوع هم اشاره گردد.

 25. حمیدرضا علیجانی
  ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در ۰۹:۱۰ | #45

  سلام
  قبلا هم در یکی از پستهای شما دیدگاه خودم را نوشته ام و اعلام کرده ام که از موکلین شما نیستم ولی به خاطر اینکه با شرکت شما مدت زیادی است که آشنایی دارم و روزی یک یا دو بار به این سایت مراجعه میکنم از روند منطقی و عملکرد شما آگاهی دارم و با پرداخت مبلغ حق الوکاله و با اطمینان کامل از صداقت شما و همچنین اطمینان از نتیجه ی خوبی که حاصل خواهد شد از دیگر دوستانی که از متقاضیان لیست ۳۸گانه هستند دعوت میکنم تا در این دعوای حقوقی شرکت کنند تا پشتوانه ی قوی تری برای برد پرونده داشته باشیم. و در پاسخ دوستی که گفته بود هیاهوی آقای دکتر مختاری دلیل این تأخیر شده باید عرض کنم، من هم بصورت شخصی اقدام کرده ام و فایل نامبر دوم خودم را هم در جولای ۲۰۱۰ دریافت کردم و in Process هستم، هنوز مدیکال دریافت نکرده ام و پاسخی هم به ایمیل های استعلام من داده نشده، پس حرف این دوست ما کاملا غیر منطقی است. در آخر از تلاشهای دکتر مختاری عزیز تشکر میکنم و امیدوارم با کسب موفقیت در این پرونده، متقاضیان بلاتکلیفی همچون مرا که برنامه ی زندگیشان دچار اختلال شده است را از بلاتکلیفی برهانند.

دیدگاه ها مسدود است.