بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘standing committee of immigration and citizenship’

در برابر اعضای کمیسیون مهاجرت و تابعیت مجلس کانادا شهادت دادیم

۶ آبان ۱۳۹۰ ۳۰ دیدگاه

همانطور که قرار بود دیروز را در اتاوا گذراندیم و به اتفاق خانم پارکر در برابر کمیته شهادت دادیم. این جلسه نکاتی دارد که باید در گزارشها و مقالات به آن پرداخته شود حاشیه هایی هم داشت که در مورد آنها هم سخن خواهم گفت. فشار زیادی را از سوی نمایندگان طرفدار دولت تحمل کردیم  و از سوی دیگر این حس که هزاران نفر را در مقابل این جمع نمایندگی می کنی استرس شدیدی را وارد می کرد. ولی در مجموع از این حضور راضیم هر چند قضاوت با دوستان خواهد بود. احتمالا برای بار دیگر دعوت خواهیم شد.

ادامه ی نوشته