بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘investor rogram’

برنامه سرمایه گذاری کبک برقرار است

۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸ دیدگاه

در پی خبری که در مورد بسته شدن برنامه سرمایه گذاری فدرال منتشر شده است نگرانی هایی را در میان متقاضیان کبک ایجاد کرده است. اساسا دولت فدرال در مورد استان کبک نمی تواند تصمیم بگیرد و کبک در این خصوص اختیارات ویژه دارد. بنابراین تصمیم دولت فدرال در مورد برنامه سرمایه گذاری فدرال هیچ تاثیری بر برنامه کبک ندارد. این موضوع در سایت اداره مهاجرت کبک نیز به صراحت اعلام شده است.

اینجا را بخوانید

گذشته از این موضوع شانس بازگشایی برنامه کبک از میانه ماه مارس نیز وجود دارد چرا که ظرفیت برنامه های کبک از آن تاریخ باز خواهد شد.