بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘human Rights Violation’

نقض عمدی حقوق بشر ایرانیان از سوی وزیر خارجه کانادا

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸ دیدگاه

در این مورد مقاله ای در سایت پارس کانادا نوشته ام که خواندن آنرا توصیه می کنم