بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘embassy’

دریافت نامه از ورشو در مورد چگونگی ارسال پاسپورت و ادامه سردرگمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۸۵ دیدگاه

امروز نامه ای از ورشو در پاسخ به ایمیل چند روز قبل در مورد تعیین تکلیف چگونگی ارسال پاسپورت به این سفارت دریافت کردم که در آن اعلام شده بود در این مورد با ما مکاتبه خواهد شد و منتظر باشیم. در همین نامه تاکید مجدد شده است که از مراجعه به سفارت کانادا در تهران برای تحویل پاسپورت خودداری شود. با این حساب اطلاعیه ای که در سایت سفارت تهران است قدیمی است و نباید عمل شود.

متن ایمیل را می گذارم برای جلوگیری از هرگونه ابهام.

ادامه ی نوشته