بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘A&S Cuisines et Salles de Bain’

معرفی یک ایرانی موفق در مونترآل

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۰ دیدگاه

پس از نیمروز پنجشنبه ۱۷ می از سوی دوستی برای حضور در گشایش یک نمایشگاه تولید و نصب آشپزخانه و حمام دعوت شدم. از دیدن میوه تلاشهای جدی این دوست به خود بالیدم و احساس کردم که باید او را به عنوان نمونه یک مهاجر ایرانی پرتلاش و با اراده موفق به هموطنان ایرانی معرفی کرد.

او اکنون مدیر و مالک شرکت  A&S Cuisines et Salles de Bain در شماره ۹۶۹۷ خیابان سن لوران در شهر مونترآل است که کارش طراحی؛ تولید و نصب اشپزخانه های مدرن است ضمن اینکه در طراحی و اجرای حمام و دستشویی هم تخصص دارند.

این دوست جوان ما یعنی آقای سیامک خان یکتاپرست از دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی نساجی است که سال ۲۰۰۴ شهر مونترآل را به اتفاق خانواده به حضور خود مفتخر کرده است. یکی دو سال نخست حضور در کانادا را به مشاغلی که آقای بسطامی آنها را  مشاغل برای بقا یا survival jobs می نامد پرداخت. تا آنجا که به خاطر دارم در سال دوم در شرکتی تولیدی کار می کرد و بعد از چند ماه به دلیل تلاش و پشتکاری که نشان داده بود سرپرست شیفت کارخانه شده بود و دریافتی خوبی داشت. ادامه ی نوشته