بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘گزارش سال ۲۰۱۱ اداره مهاجرت’

گزارش سال ۲۰۱۱ اداره مهاجرت: آیا پرونده های انباشته شده رسیدگی می شود

۱۴ آبان ۱۳۹۰ ۴۱ دیدگاه

گزارش سال ۲۰۱۱ اداره مهاجرت منتشر شد که در مورد آن در سایت و وبلاگ بیشتر خواهیم نوشت. در جایی از این گزارش اشاره کرده است که ۱۳۶۰۰۰ پرونده گروه ۳۸ گانه از سال ۲۰۱۲ به مدت دو سال رسیدگی خواهد شد. (بگذریم که این عدد هم مانند دیگر اعداد این گزارش متفاوت از رقمی است که قبلا خود اداره مهاجرت اعلام کرده است)

البته این وعده جیسن کنی را می توان با تجربه قبلی از گزارشات سالهای پیش که وعده رسیدگی ۶ تا ۱۲ ماهه تکرار می شد قضاوت کرد اما نکات جالبی در این گزارش است که در پی به آن اشاره می کنم:

۱- نخست اینکه پیوست همین گزارش برنامه سال ۲۰۱۲ آمده است که در آن تعداد ظرفیت پذیرش نیروی متخصص فدرال را ۵۵۰۰۰ اعلام کرده است و اگر برای سال بعد هم همین رقم باشد یعنی کل ظرفیت دو سال برای نیروی متخصص  ۱۱۰ هزار پرونده است (برای سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳)

تازه این به شرطی است که به این سقف برسند می دانیم سال ۲۰۱۱ تنها ۴۷۰۰۰ پرونده در نیروی متخصص فدرال رسیدگی شده است.

 

۲۰۱۲ Plan Admissions Ranges
Immigrant Category Low High Admissions Target % Mix*
Federal Skilled Workers ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
Federal Business ۵,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰
Canadian Experience Class ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
Live-in Caregivers ۸,۰۰۰ ۹,۳۰۰ ۹,۰۰۰
Quebec-selected Skilled Workers ۳۱,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۳۳,۴۰۰
Quebec-selected Business ۲,۵۰۰ ۲,۷۰۰ ۲,۶۰۰
Provincial and Territorial Nominees ۴۲,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
Total Economic ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰ ۶۱٫۶%
Spouses, Partners and Children ۳۸,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
Parents and Grandparents ۲۱,۸۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
Total Family ۵۹,۸۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۲۵٫۵%
Government-assisted Refugees ۷,۵۰۰ ۸,۰۰۰ ۷,۵۰۰
Privately Sponsored Refugees ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۵,۵۰۰
Protected Persons in Canada ۷,۰۰۰ ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰
Dependants Abroad of Protected Persons in Canada ۴,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۵۰۰
Total Protected Persons ۲۲,۵۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۹٫۸%
Humanitarian & Compassionate Grounds/ Public Policy ۷,۶۰۰ ۷,۸۰۰ ۷,۸۰۰
Permit Holders ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰
Total Other ۷,۷۰۰ ۸,۰۰۰ ۷,۹۰۰ ۳٫۱%
Total ۲۴۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۲۵۹,۹۰۰

 

۲- این ظرفیت نمی تواند تنها به این گروه ۳۸ گانه اختصاص یابد چرا که همانگونه که نمودار نشان می دهد اکنون ۳۷۰ هزار بک لاگ یعنی پرونده رسیدگی نشده داریم که بنا به تصریح گزارش سال ۲۰۱۱  آقای وزیر تعداد ۱۳۶۰۰۰ آن از گروه ۳۸ گانه اند. از پرونده های جدید هم حداقل ۱۰ هزار پرونده رسیدگی نشده اند که با این حساب تعداد مربوط به قبل از ۲۰۰۸ باید عددی حدود ۲۲۰ هزار پرونده می شود. در دوسال آینده نیز اگر حداقل ۱۰ هزار پرونده بگیرند جمع پرونده های رسیدگی نشده اولویت دار ۳۰ هزار می شود که قاعدتا همان سال رسیدگی میشوند و از ظرفیت کم می کنند. پس عدد ۱۱۰ هزار ظرفیت تا پایان ۲۰۱۳ در مقابل حدود ۳۹۰ هزار پرونده رسیدگی نشده قرار می گیرد.

ادامه ی نوشته