بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کار در کبک’

گسترش سو تفاهم درباره یکی از برنامه های ویزای کار موقت کبک

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ۲۳ دیدگاه

این روزها دهها ایمیل دریافت کردم در مورد خبر رسیدگی سریع به پرونده کسانی که از کارفرمای کبکی  در ۴۴ رشته مورد نیاز پیشنهاد شغل دارند و می خواهند با ویزای موقت برای کار به کبک بروند.

این موضوع ربطی به مهاجرت و ویزای اقامت دایم ندارد و مانور یک سایت اینترنتی روی آن موجب گسترش سو تفاهم در این فضای مه آلود شده است. ادامه ی نوشته