بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پارلمان کانادا’

در برابر اعضای کمیسیون مهاجرت و تابعیت مجلس کانادا شهادت دادیم

۶ آبان ۱۳۹۰ ۳۰ دیدگاه

همانطور که قرار بود دیروز را در اتاوا گذراندیم و به اتفاق خانم پارکر در برابر کمیته شهادت دادیم. این جلسه نکاتی دارد که باید در گزارشها و مقالات به آن پرداخته شود حاشیه هایی هم داشت که در مورد آنها هم سخن خواهم گفت. فشار زیادی را از سوی نمایندگان طرفدار دولت تحمل کردیم  و از سوی دیگر این حس که هزاران نفر را در مقابل این جمع نمایندگی می کنی استرس شدیدی را وارد می کرد. ولی در مجموع از این حضور راضیم هر چند قضاوت با دوستان خواهد بود. احتمالا برای بار دیگر دعوت خواهیم شد.

ادامه ی نوشته

آمادگی برای روز پنجشنبه در مقابل کمیسیون مهاجرت پارلمان

۳ آبان ۱۳۹۰ ۱۵ دیدگاه

می دانید که روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر باید در مقابل کمیسیون مهاجرت پارلمان در خصوص وضعیت پرونده های نیروی متخصص فدرال در لیست مشاغل ۳۸ گانه شهادت دهیم. برخی دوستان پرسیده اند که این چه فایده ای دارد که بعدا در پستی مفصل به آن خواهم پرداخت اما اجمالا اینکه آقای وزیر با اعداد و ارقام گیج کننده و ادعاهای واهی با پارلمان سخن می گوید و

ادامه ی نوشته