بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هتل پارکسا’

موضوع مدیکال متقاضیان کبک به دولت کبک مربوط نیست

سوال:

من حدود یک سال قبل در سوریه مصاحبه داشتم و قبول شدم. اما ۴۵ روز قبل برای کاری به ترکیه رفتم. من به هتل پارکسا رفتم تا جهت دریافت مدیکالم سوال کنم. وقتی با یکی از افیسرها انگلیسی صحبت کردم ناراحت شد که چرا فرانسه حرف نزدم .دعوام کرد که چرا اصلا به انجا رفتم .

اسمم را یادداشت کرد.الان خیلی نگرانم.چون دیدم داشتند به همدیگرمیگفتند که این فرانسه بلد نیست چطور قبول شده؟ ..حالا چه باید بکنم؟وقتی من مصاحبه داشتم از من مدرکی نخواستند چون خیلی خوب فرانسه صحبت کردم.

 

پاسخ: ادامه ی نوشته