بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مدرک جعلی’

تبدیل سوابق کاری به مدرک تحصیلی؟؟؟؟؟

۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۰۴ دیدگاه

مسافر یکی از پروازهای خارجی یکی از شرکتهای هواپیمایی وطنی بودم. نشریه ای که از سوی آن شرکت تهیه شده بود را در جیب صندلی جلویی دیدم. آگهی های زیادی در آن دیدم ولی روی یک آگهی میخکوب شدم. شرکت بی نام و نشانی یک آگهی بلند بالا داده بود و در آن مدعی شده بود که سوابق کاری افراد را به مدرک تحصیلی تبدیل کرده و از دانشگاه های معتبر آمریکا لیسانس و فوق لیساس و دکترا به این افراد تقدیم می کند.

در ادامه این آگهی آمده بود که افراد می توانند از این مدارک برای کار در خارج از کشور؛ تحصیل و مهاجرت استفاده کنند!!!!!!!! ادامه ی نوشته