بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘لندینگ متقاضی فدرال در کبک’

متقاضی فدرال هستم. امکان ورود به کانادا از طریق کبک را دارم؟

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ۳۴ دیدگاه

این سوال را پیش از این بارها پاسخ داده ام ولی این روزها چند تلفن در این باره داشته ام که لازم دیدم به عنوان موضوع مستقل مطرح کنم.

شما با در دست داشتن ویزای اقامت کانادا از طریق هر مرزی می توانید به کانادا وارد شوید و فرقی بین کبک انتاریو و بی سی نیست. لندینگ شما هنگام ورود به اولین مرز کانادایی ثبت می شود بنابراین در گرفتن پروازهای بعدی خود حداقل سه ساعت برای ثبت لندینگ در فرودگاه اول در نظر بگیرید. فرض کنیم متقاضی فدرالی که راهی ونکوور است از طریق مونترآل پرواز بگیرد. او در هنگام ورود به مونترآل از سوی افسر نرزبانی به دفتر اداره مهاجرت راهنمایی می شود تا لندینگ وی ثبت شود. حتما باید تصریح کند که مایل به ماندن در کبک نیست و قصدش روانه شدن به سوی ونکوور است و طبیعی است که باید یک نشانی در ونکوور هم بدهد تا کارت اقامتش برای او ارسال شود.

همین حضور در دفتر اداره مهاجرت بسته به شلوغی و یا خلوتی آن بین یک تا سه ساعت معطلی دارد بنابراین پرواز بعدی شما به ونکوور باید به گونه ای باشد که در صورت معطلی از پرواز جا نمانید.

اینکه اعلام می کنید راهی ونکوور هستید و کبک ماندنی نیستید البته به این معنی نیست که اگر پس از خروج از فرودگاه مونترآل قصد کردید در کبک بمانید ایرادی دارد. شما تا قبل از ثبت لندینگ در مقایسه با بعد از آن وضعیت اقامتی متفاوتی دارید و قوانین متفاوتی بر شما حاکم است.

تا قبل از لندینگ تنها متقاضی مهاجرت هستید که هنوز مرحله آخر را انجام نداده و مقیم نشده است در حالی که پس از آن وضعیت اقامت دایم می یابید. یک متقاضی فدرال اگر قبل از لندینگ بگوید می خواهد در کبک بماند او را برای دریافت سی اس کیو به اداره مهاجرت کبک ارجاع می دهند و باید پروسه یک ماهه دریافت سی اس کیو را طی کند و پس از آن برای ثبت لندینگ مراجعه کند.

حال متقاضی فدرالی که گفته است قصد ماندن در کبک ندارد و لندینگ خود را ثبت کند پس از آن یک مقیم دایم کاناداست که بر اساس قانون حق دارد هر استانی را برای زندگی انتخاب کند و هیچ محدودیتی ندارد. بنابراین حتی اگر اعلام کنید قصد ماندن در کبک ندارید و بمانید هیچ مشکلی نیست و هیچ تخلفی نکرده اید.