بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘غیر همراه’

اظهار نامه مربوط به غیر همراه کردن فرزند و یا همسر

دوستی از من خواسته بود در مورد متن اظهارنامه ای که اداره مهاجرت از متقاضیانی که همسر و یا فرزند خود را از پرونده خارج می کنند در دسترس قرار دهم. خلاصه کلام اینکه اگر کسی فردی از افراد خانواده را از پرونده خارج کند و به طور کامل پرونده آن عضو بررسی نشود (به تعبیر قانون آن عضو examined نشود) بعدها امکان اسپانسر کردن آن عضو نیست

متن به شرح زیر است ادامه ی نوشته