بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سلماز ساغری’

دفتر مشهد و شایعات بی اساس – نوشته ای در دفاع از صداقت و پاکی

۲۷ مرداد ۱۳۹۰ ۱۶ دیدگاه

 

چندی پیش در شهر مشهد محدودیتهایی برای دفاتر مهاجرت ایجاد شد که البته تنها در مورد دفتر ما نبود و همه دفاتر مهاجرت که به صورت قانونی در این زمینه فعال بودند موضوع این مشکلات بودند. اینکه این برخوردها قانونی بوده و یا غیر قانونی و اینکه صحیح بوده یا خیر موضوع بحث ما نیست.

برخورد دفاتر مرکزی شرکتهای مهاجرتی با موضوع جالب بود و برخی از آنها بلافاصله در وب سایت خود اعلام کردند که اساسا نماینده ای در مشهد نداشته اند و یا اینکه نمایندگی آن دوستان در مشهد به دلیل تخلف باطل شده است که البته گویای اوج جوانمردی این دوستان است.

در مورد دفتر کنپارس نیز ما بنا به درخواست خانم دکتر ساغری مبنی بر توقف کار تا زمان رفع محدودیت اعلام کردیم که فعلا این دفتر از ارایه خدمات معذور است و دوستان می توانند به دفتر ما در تهران مراجعه کنند. این موضوع (و نیز برخورد نه چندان شایسته برخی موسسات مهاجرتی با موضوع) البته شایعاتی را دامن زده است که وظیفه خود دیدم در این زمینه این مطلب را بنگارم.

همه شایعاتی که در مشهد در مورد دفتر کنپارس مشهد و نیز شخص خانم دکتر سلماز ساغری بر سر زبانهای غیر مسوول است دروغ محض است و در تکذیب همه آنها نکات زیر را اعلام می کنم: ادامه ی نوشته