بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تمکن مالی’

سوال درباره نکهداشتن پول در حساب برای نیروی متخصص فدرال

سوال:

در مورد وضعیت بانکی چند سوال داشتم.۱- ما هنگام تکمیل وارسال پرونده مبلغ مورد نیاز وکمی بیشتر را در حسابمان داشتیم و مدارکش را ارسال کردیم این مبلغ ایا تا اخر پروسه مهاجرت باید دست نخورده بماند ؟ ۲- اگر نه چه موقع نوبت بررسی وضعیت مالی ما میرسد؟ایا قبل از بررسی به ما اطلاع میدهند؟ ۳- اگر در طی این مدت چندین بار از حسابمان برداشت کرده وبعد از مدتی جایگزین کنیم مشکلی پیش می اید؟ نگرانی من از این است که موقع بررسی وضعیت مالی حساب بانکی ما کسری داشته باشد.

 

پاسخ:

 

ادامه ی نوشته