بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تعطیلی سفارت’

تعطیلی دفتر دمشق؛ وضعیت پرونده ها و چگونگی ارسال مدارک خواسته شده

۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ۲۸۸ دیدگاه

بر اساس توضیحی که انجمن ایرانی کانادایی مشاورین از سفارت کانادا در دمشق دریافت کرده اند آخرین وضعیت این سفارت به شرح زیر است:

۱- این سفارت هیچ پرونده جدیدی را نمی پذیرد و پرونده ها به دیگر ویزا آفیسها ارسال می شوند

۲- در مورد پرونده های سابق همه آنها به سفارت دیگری در منطقه فرستاده خواهند شد که متقاضیان باید منتظر دریافت نامه از سفارت جدید باشند.

۳- تا زمانی که با شما از سفارت جدید تماس گرفته نشده است کلیه مکاتبات با دمشق خواهد بود و ایمیلها به ویزا آفیس مربوطه فوروارد می شود ولی تنها در مورد تغییر نشانی پستی؛ تغییر نشانی ایمیل و درخواست بستن پرونده مکاتبه کنید. ادامه ی نوشته