بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تخلف کارفرما’

تجربه یک خواننده وبلاگ در مورد شکایت از کارفرمای متخلف در مورد بیمه

۲۴ مهر ۱۳۹۱ ۲۱ دیدگاه

دوستی تجربه خود را د رمورد شکایت از کارفرما در مورد بیمه نوشته است و حاوی نکات مفیدی است. ضمن تشکر آنرا به عنوان پست مستقل منتشر می کنم.

؛من خواستم یه تجربه در مورد شکایت از کارفرما بگم که بقیه هم استفاده کنند
من وقتی برای سوابق بیمه جهت ضمیمه به پرونده کبک رفتم متوجه شدم که یکی از شرکتها یک سال از بیمه من را رد نکرده
لطفا اگر این اتفاق برای شما افتاد حتمن اقدام کنید هیچ کار محالی نیست البته من سهوا از لیست جا افتاده بودم اما مراحل رسیدگی به شرح زیر است
اول با وزارت کار تماس بگیرید و بر حسب آدرس شرکت مذکور شعبه وزارت کار شرکت خود را پیدا کنید
با کپی تمام مدارکی که می شه ثابت کرد در آن شرکت کار می کردید مثل قرارداد فیش حقوق فیش مالیات حکم انتصاب گواهی اشتغال به کار و کپی شناسنامه و کارت ملی به آنجا مراجعه کنید و فرمی به نام دادخواست را تکمیل و شرح ما وقع با کپی مدارک را تحویل دهید ادامه ی نوشته