بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘بسطامی’

مطلب مهم آقای بسطامی در وب سایت کنپارس

۱۴ آبان ۱۳۹۰ ۲۰ دیدگاه

آقای بسطامی با توجه به تحولات اخیر مطلب بسیار وزینی در سایت کنپارس منتشر کرده اند که آمار نشان می دهد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تمایل دارم بدانم چه تعداد از دوستان به این توصیه ها عمل کرده اند. لطف کنید و نظرات خود را در مورد آن مطلب زیر این پست مطرح کنید