بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اسپانسر شیپ پدر و مادر’

ویزای اقامت بیشتری برای پدران و مادران صادر می شود

۱۴ آذر ۱۳۹۴ ۶ دیدگاه

یکی از اقدامات ضد مهاجر محافظه کاران محدود سازی شدید دریافت پرونده اسپانسرشیپ پدر و مادران بود. اساسا نگاه محافظه کاران به موضوع کاملا یک طرفه و توام با بدبینی بود. در ماموریتی که وزیر مهاجرت از نخست وزیر کانادا دریافت کرده است بر تغییرات در این سیاست تاکید شده است. از یک سو تعداد پرونده ای که برای رسیدگی دریافت می شود از ۵۰۰۰ به ده هزار افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر قرار است رسیدگی به این پرونده ها سرعت بیشتری بگیرد.

dreamstime_xs_22069906

این احتمال می رود که در زمینه شرایط اسپانسرشیپ و نیز زمان تعهد اسپانسر که اکنون به لطف محافظه کاران بسیار سخت است تعدیلی صورت بگیرد.

اگر مایلید پدر و مادر خود را اسپانسر کنید با دفاتر کنپارس  تماس بگیرید.