بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ارسال مدارک دادگاه’

ارسال مدارک دادگاه برای همه متقاضیان لیست ۳۸ رشته ای همراه در شکایت

۶ اسفند ۱۳۹۰ ۲۷ دیدگاه

امروز خبر شدم که مدارک دادگاه فدرال برای همه متقاضیان ایمیل شده است. این ایمیلها حاوی متن دادخواست اولیه و مدارک ثبت پرونده در دادگاه فدرال است و تنها برای اطلاع متقاضیان ارسال شده و اقدامی از طرف آنان نیاز نیست. این تذکر را از آن جهت دادم که تعداد زیادی از دوستان تماس گرفته اند و در این مورد سوال کرده اند.  ادامه ی نوشته