بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ادعای واهی’

شبکه ماهواره ای و ادعاهای واهی: افسر مهاجرت یا دربان سفارت انگلیس؟؟؟؟

۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۹ دیدگاه

دوستی لینکی از یوتیوب برای من فرستاده است که ویدیویی است از یکی از برنامه های زنجیره ای یک شبکه ماهواره ای با حضور فردی به نام ن س که مدعی است افسر سفارت انگلستان در ایران بوده، در بخش ویزا کار می کرده و در مورد درخواستهای ویزا در حوزه های مختلف شامل دانشجویی و سرمایه گذاری  تصمیم گیری می کرده است. این البته شرح وظایف کنسول سفارت است ولی ایشان به ادعای خود به عنوان کارمند محلی سفارت اختیاراتی فراتر از کنسول داشته است. همه می دانند که کارمندان محلی سفارتخانه ها اختیار محدودی دارند البته اگر واقعا کارمند بخش ویزا باشند.

این دو فایل صوتی را اینجا و اینجا گوش کنید

اطلاعات رسیده از منابع دیگر حاکی از آن است که وی نه تنها سمتی در بخش ویزای سفارت انگلستان نداشته که به عنوان دربان سفارت در تهران مشغول بوده است. ادامه ی نوشته