خانه > کبک > کنپاس برای نیروی متخصص کبک تنها تا پایان مرداد ۹۴ قرارداد می بندد

کنپاس برای نیروی متخصص کبک تنها تا پایان مرداد ۹۴ قرارداد می بندد

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

با توجه به حجم پرونده های دریافتی تصمیم گرفته شد از بستن قراردادهای بیشتر خودداری کنیم. زمان محدود است و لازم است که همه پرونده ها به درستی و به موقع ثبت شوند. برنامه ریزیها البته برای ثبت احتمالی آنلاین آنها شده است و همه مدارک رسیده نیز به دقت اسکن می شوند.

 

دیدگاه ها مسدود است.