بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘۲۰۰۶’

دریافت نامه از استان انتاریو از سوی متقاضیان فدرال ۲۰۰۶

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۰ دیدگاه

مطلع شدم که در راستای برنامه اعلام شده از سوی اداره مهاجرت در معرفی متقاضیان نیروی متخصصی که پرونده آنها بلا تکلیف در نوبت مانده است به دولتهای استانی؛ یکی از متقاضیان سال ۲۰۰۶ که تخصص وی در زمینه IT است از استان انتاریو نامه ای دریافت کرده است. در این نامه از وی خواسته شده مدارکی را ظرف ۴۵ روز برای اداره مهاجرت استان انتاریو ارسال کند.

ادامه ی نوشته