بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کمیسیون مهاجرت’

آمادگی برای روز پنجشنبه در مقابل کمیسیون مهاجرت پارلمان

۳ آبان ۱۳۹۰ ۱۵ دیدگاه

می دانید که روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر باید در مقابل کمیسیون مهاجرت پارلمان در خصوص وضعیت پرونده های نیروی متخصص فدرال در لیست مشاغل ۳۸ گانه شهادت دهیم. برخی دوستان پرسیده اند که این چه فایده ای دارد که بعدا در پستی مفصل به آن خواهم پرداخت اما اجمالا اینکه آقای وزیر با اعداد و ارقام گیج کننده و ادعاهای واهی با پارلمان سخن می گوید و

ادامه ی نوشته