بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کریسمس’

بازگشت به مونترآل برفی و شب کریسمس

مونترآلی ها مدتها بود چشم نگران نداشتن برف در شب کریسمس بودند گویی کریسمس بدون برف و سفیدی در این سوی کره زمین چندان به دل نمی نشیند. بازگشت من اما به مونترآل با برفی همراه شد که سفیدی را درست یک روز قبل از کریسمس به این شهر زیبا اضافه کرد. بعد از این سفر پر از ماجرا به ترکیه و ایران از دوشنبه در دفتر مونترآل حاضر خواهم بود جایی که صدها ایمیل و دهها کار عقب مانده انتظار مرا می کشد.

به همه مخاطبان این وبلاگ و نیز عزیزانی که به هر ترتیبی با کنپارس همراهند این مناسبت خجسته را تبریک می گویم و پیشاپیش برای همه عزیزان در سال نو مسیحی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.