بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کارت PR’

سوال درباره خروج از کانادا قبل از دریافت کارت PR

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ ۷۵ دیدگاه

خوشبختانه دو مصاحیه از سه مصاحبه سرمایه گذاری کبک ما در آنتالیا بسیار خوب پیش رفته است و امشب فرصتی شد تا سری به وبلاگ بزنم. بیش از صد پیام پاسخ نداده دارم و تعداد زیادی ایمیل که باید در طول پرواز روز پنجشنبه به آنها بپردازم. برای خالی نبودن عریضه یک سوال پاسخ می دهم:

سوال:

پس از ورود به کانادا و قبل از صدور PR card چنانچه در این فاصله زمانی نیاز به خروج از کانادا بود امکان خروج وجود دارد؟ اخذ مجوزی از دولت نیاز است؟

 

ادامه ی نوشته