بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کاترینا پارکر’

گزارش خانم کاترینا پارکر در مورد وضعیت شکایت متقاضیان ۳۸ گانه

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ۲۷ دیدگاه

خانم پارکر در مطلبی که در بخش انگلیسی سایت کنپارس منتشر شده است گزارش مفصلی در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت ارایه کرده است که می توانید اینجا بخوانید