بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پایان خدمت سپاه’

کارت پایان خدمت سپاه و مهاجرت

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ۷۷ دیدگاه

این روزها دوستان زیادی سوال کرده اند که ایا داشتن کارت پایان خدمت سپاه پاسداران برای کار مهاجرت مشکل آفرین است؟

پاسخ منفی است و صرف خدمت در سپاه و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی مشکلی ایجاد نمی کند. البته از شما در مورد اینکه در چه رسته ای خدمت کرده اید و وظیفه روزانه شما چه بوده است سوال خواهد شد که آن هم ندیده ام برای کسی مشکل ایجاد کند.