بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پاسخ ویدیویی به سوالات مهاجرتی’

پاسخ ویدیویی به سوالات مهاجرتی (شماره۴): برنامه سرمایه گذاری کبک چیست؟

۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ۸ دیدگاه

در این ویدیو به چند سوال پاسخ داده ام:

برنامه سرمایه گذاری کبک چیست؟

چه کسانی برای اقدام واجد شرایط هستند؟

چگونه می توان اقدام کرد؟