بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پارس کانادا’

چقدر طول می کشد؟ صفحه نامه های کنپارس را در سایت پارس کانادا بخوانید

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۳۴ دیدگاه

این روزها حجم کامنتهایی که در مورد زمان می پرسند به شکل بی سابقه ای زیاد شده است. دوستان محبت دارند و گاهی مرا پیش گویی زبردست می بینند که می تواند اینده را در جامی ببیند. بارها نوشته ام که امکان اظهار نظر در مورد زمان نیست و بسیار سخت است که در این مورد سخنی گفت و بعدا بدهکار نشد.

تنها چیزی که به فکرم رسید برای کمک به این دوستان این بود که از بیش از یک سال قبل نامه های دریافتی کنپارس را در سایت پارس کانادا منتشر کنم آن هم با ذکر جزییات و تاریخ های مهم پرونده که البته بسیار مورد توجه دوستان بوده است و هر هفته دنبال می شود.

 

این هم عکس زیبایی از طبقه هفتم هتل هیلتون پارکسای استانبول که هنگام نوشتن همین مطلب گرفته ام

ادامه ی نوشته

فریب شرکتهای مدرک ساز را نخورید؛ این مدارک برای مهاجرت معتبر نیستند

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ۱۳ دیدگاه

در این مورد مطلبی در سایت کنپارس نوشته ام اینجا بخوانید

شایعه گسترده در مورد احتمال تعیین سقف برای برنامه سرمایه گذاری کبک

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ۲ دیدگاه

در این مورد مطلبی در سایت کنپارس نوشته ام اینجا را بخوانید