بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘همسر کانادایی’

پاسخ به چند سوال در مورد حفظ اقامت همسر یک سیتی زن کانادا که خارج از کانادا زندگی می کنند.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۷۱ دیدگاه

کارت اقامت همسرم در فوریه ۲۰۱۴ باطل میشود در حالیکه من و فرزندم هر دو از ۲۰۰۷ سیتی زنیم.

۴ سوال داشتم:

۱) با توجه به اینکه ما دو نفر سیتی زنیم، آیا می شود از ایران فرم تمدید را پر کند و بفرستد و زمانیکه نامه آماده شدن کارت آمد برویم و کارت را دریافت کنیم؟

۲) از چه زمانی قبل از با طل شدن کارت میشود اقدام کرد؟

۳) آیا کارت قبلی را در زمان تمدید میگیرند یا اینکه به کارت قبلی نباز نبیست و نزدمان میماند

۴) کارت جدید را میفرستند یا اینکه با ید شخصا دریافت شود

و اما پاسخها: