بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هفته’

مصاحبه با نشریه “هفته” مونترآل

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۲ دیدگاه

نشریه پارسی زبان هفته گزارشی را در مورد تاخیر پرونده های کبک به مناسبت انتشار مقاله لاپرس به همراه مصاحبه ای با من منتشر کرده است که می توانید اینجا بخوانید