بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هزینه قانونی’

سوال درباره بسته شدن پرونده در کبک به دلیل عدم پرداخت هزینه قانونی

۳۰ مرداد ۱۳۹۰ ۱۱۷ دیدگاه

سوال:

من وهمسرم تقاضای مهاجرتی خود را به استان کبک برای دفتر دمشق در اردیبهت ۹۰ ارسال کردیم و تا یک ماه قبل هیچگونه ایمیلی دریافت نکرده بودیم که خودمون واسه پیگیری ایمیل زدیم و پاسخ گرفتیم که پرونده شما در حال بررسی است تا سه روز پیش که ایمیل جدید با این محتوا که پرونده شما بدلیل رد پرداخت از سوی کارت اعتباری قابل پیگیری نیست و ما سه ماه قبل برای شما ایمیل ارسال کرده بودیم و اکنون نیز پرونده شما را بسته ایم.

که اولا هیچگونه ایمیلی ما دریافت نکردیم تا زمان ایمیل اول و اینکه دوستان ما با همین کارت اعتباری اقدام کردند و مبلغ مورد نظر از کارت کم شده بوده حالا چرا در مورد پرونده ما این اشکال وجود داره جای سواله !!!

ادامه ی نوشته