بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نیروی متخصص فدرال ۲۰۰۶’

پرونده های نیروی متخصص فدرال قبل از ۲۰۰۸

سوال:

تشکر می کنم از اطلاعات مفید سایت شما، بنده در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۶ فایل نامبر دریافت کردم، ایمیل update هنوز برای من ارسال نشده که مدارک بخواهند و از اون موقع تا بحال در سایت مهاجرت In Process نشان می دهد وضعیت فایل من، لطفا بفرمائید که

۱- چه زمانی حداکثر از من مدارک می خواهند ، چون من برای امتحان IELTS مانده ام که چه موقع ثبت نام کنم

۲-دوم اینکه آیا پرونده بنده به ورشو ارسال شده یا خیر چگونه می تونم بفهمم

۳- اینکه اگر ایمیل زده باشند برای update و من احیانا ندیده باشم چه باید کرد؟

پاسخ: