بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نوزاد در ایران’

پاسخ به یک سوال: به دنیا آمدن فرزند یک مهاجر در ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۷۹ دیدگاه

سوال:

ما از سال ۲۰۱۳ اقامت کانادا رو داریم لند کردیم برگشتیم الان باردارم اگر بچه ایران بدنیا بیاد برای گرفتن  کارت پی آر بچه چه باید کرد؟

پاسخ: ادامه ی نوشته