بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مهاجرت به کبک’

کبک نیز پرونده جدید کارآفرینی؛ سرمایه گذاری و خود اشتغالی نمی پذیرد

۱۰ تیر ۱۳۹۱ ۶۳ دیدگاه

دیروز دولت کبک اعلام کرد که تا مارس ۲۰۱۳ در برنامه های کارآفرینی؛ سرمایه گذاری و خوداشتغالی پرونده جدید نمی پذیرد. اخبار تکمیلی تا ساعاتی دیگر در سایت کنپارس

برنامه نیروی متخصص کبک برای رشته های ۶ امتیازی و بالاتر همچنان باز است.