بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مشخصات عکس PR’

مشخصات دقیق عکس مناسب برای کارت PR

۱۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۹ دیدگاه

در مورد پاسخ به کامنتها می دانم که عقب مانده ام. پاسخ می دهم

می دانید که برای کارت اقامت باید عکس شما مشخصات خاصی را داشته باشد. گاه عدم رعایت این مشخصات می تواند باعث تاخیر در صدور کارت شما بشود به خصوص آنانکه خاک کانادا را ترک می کنند و مجبورند به دلیل نداشتن کارت برای برگشت رنج سفر آنکارا را برای دریافت برگ سفر از سفارت کانادا بر خود هموار کنند.

مشخصات دقیق عکس در این فایل پی دی اف قابل دسترسی است و می توانید با پرینت آن و به همراه داشتن این مشخصات عکاس را برای گرفتن عکس دقیق کمک کنید.

ادامه ی نوشته