بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مشاور’

برای اقدام به مهاجرت نیاز به وکیل و مشاور دارم یا خیر

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۴ دیدگاه

این سوال زیاد مطرح می شود که  ؛قصد اقدام برای مهاجرت دارم. آیا نیاز به داشتن وکیل و یا مشاور هست یا خیر؟ به این سوال پاسخهای متعددی با انگیزه های متفاوت داده می شود که برخی از آنها را من در پی آورده ام:

۱- از نگاه قانونی البته الزامی نیست و هر کس می تواند خود اقدام کند

۲- از نگاه فردی که در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول کار است ممکن است پاسخ این باشد که بهتر است بگیرید اما هر استدلالی برای شما بیاورد با این پیش قضاوت که به مصلحت کسب و کار خود سخن می گوید روبرو می شود

۳- از آن دو نگاه که بگذریم دو دسته از افراد بی غرض به این سوال پاسخ می دهند. آنها که داشتن وکیل و یا مشاور مجرب را تجربه کرده اند و  آنها که تجربه نکرده اند

– آنها که تجربه کرده اند و این تجربه را مثبت یافته اند و مثلا می دانند در بزنگاهی داشتن آن فرد حرفه ای در کنار خود به نفع آنان تمام شده است عموما توصیه به داشتن وکیل می کنند

– آنها که تجربه کرده اند ولی به هر دلیلی تصور می کنند خدمات شایسته و مورد انتظار دریافت نکرده اند توصیه می کنند که وکیل نگیرید

– آنها که داشتن وکیل را تجربه نکرده اند و خود اقدام کرده اند و در اقدام خود هم موفق بوده اند توصیه می کنند وکیل نگیرید ؛ما نگرفتیم و مشکلی نبود؛

– آنها که داشتن وکیل را تجربه نکرده اند و خود اقدام کرده و با مشکل مواجه شده اند البته در درستی کارشان شک دارند و گاه آرزو می کنند کاش کسی را در کنار خود داشتند

۴- در این میان دسته دیگری هم هستند آنها که مغرضانه و برای تخریب جامعه حرفه ای وکلای مهاجرت با طرح استدلالهایی به ظاهر آراسته سعی می کنند افراد را به نداشتن وکیل سوق دهند و از زدن هر گونه اتهام نیز به این افراد رویگردان نیستند و البته نام خود را هم مخفی می کنند. برخی از همین دوستان را دیده و یا شنیده ایم که میان بر زده و با ادعای فراوان افراد را به دریافت خدمات ارزان غیر مجاز و البته غیر حرفه ای خود ترغیب می کنند و با تخریب افراد حرفه ای به دنبال نمدی برای کلاهشان هستند.

در هر صورت اگر این سوال را مطرح کرده باشید احتمالا به خصوص در فضای مجازی یک و یا چند نمونه از این پاسخها را گرفته اید.

اما نظر من ……………و البته نه به عنوان فردی که در این زمینه فعال است بلکه به عنوان دوستی که می دانم بسیاری از شما خوانندگان به بی غرضانه نوشتنم واقفید و می دانید که برای این نمی نویسم که فردا شما را در دفترم منتظر عقد قرارداد ببینم. نه در مورد این مطلب و نیز در مورد دیگر مطالبی که خود قلمی می کنم هرگز به این فکر نبوده ام:

ادامه ی نوشته