بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مزایای دولتی’

دریافت مزایای دولتی کانادا و ترک این کشور

۲۴ آبان ۱۳۹۲ ۱۰۶ دیدگاه

برای بعضی دوستان قابل هضم نیست که وقتی قرار نیست در کانادا زندگی کنید حق ندارید از مزایای مالی این کشور استفاده کنید. منظور من از مزایای مالی مواردی شبیه Child Tax benefit  بیمه بیکاری بیمه بازنشستگی  بیمه از کار افتادگی و به طور کلی هر کمک دولتی که بر اساس قانون به شهروندان و یا افرادی که اقامت دایم دارند تعلق می گیرد.

در همه این موارد شرط استفاده از آنها مطابق قانون روشن شده است. شرط مشترک بین همه آنها این است که فردی که از این مزایا استفاده می کند در خاک کانادا زندگی کند. به دیگر سخن کسی که در کانادا نیست حق استفاده از این مزایا را ندارد.

ادامه ی نوشته