بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مدرک زبان’

تذکر مهم در مورد الزام داشتن مدرک زبان برای برنامه نیروی متخصص کبک

در چند روز گذشته کامنتهای زیادی در مورد این موضوع دریافت کرده ام و ظاهرا سیستم تلفنی دفاتر ما هم به دلیل تماسهای بی وقفه دوستان برای روشن شدن چند نکته مختل شده است. تقاضا دارم دوستان به نکات زیر توجه کنند و از تماس و سوال در این خصوص خودداری کنند:

۱- این تغییرات به هیچ وجه شامل کسانی که قبلا فایل نامبر گرفته اند نمی شود.

۲- این مقررات شامل کسانی که می خواهند تغییراتی را در پرونده اعمال کنند مانند اضافه کردن همسر و یا فرزند هم نمی شود.

۳- پرونده کسانی که در تاریخ ۵ دسامبر و یا قبل از آن به پست تحویل شده اند شامل این مقررات نمی شود و مهم نیست چه زمانی به اداره مهاجرت وصول می شوند ملاک تاریخ مهر اولیه اداره پست مبدا است.

۴- پرونده همه دوستانی که با کنپارس قرارداد دارند و پرونده آنها تا تاریخ ۵ دسامبر به مونترآل رسیده است فایل شده و این شامل همه کسانی است که تا قبل از تعطیلات فرمهای خود را امضا کرده اند.