بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘لندینگ جداگانه’

پاسخ به سوالی متداول: آیا باید همه اعضای خانواده با هم وارد کانادا بشوند

۱۴ تیر ۱۳۹۲ ۳۴ دیدگاه

سوال شده است:

ما از طریق از طریق نیروی متخصص کبک برای مهاجرت اقدام کردیم.میخواستم بپرسم که آیا در اولین ورود همه اعضای خانواده باید حضور داشته باشند یا اینکه امکانش هست که نفر اصلی پرونده بیاید و بقیه چند ماه بعد بیایند؟
پاسخ:
بله ممکن است
متقاضی اصلی می تواند به تنهایی وارد شود و دیگر اعضای خانواده هم می توانند جدا و یا با هم به کانادا وارد شوند به شرط اینکه ویزای ورود هنوز معتبر باشد.