بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘قوانین جدید’

تغییرات انقلابی در برنامه نیروی متخصص فدرال برای اجرا از ژانویه ۲۰۱۳

۲۹ مرداد ۱۳۹۱ ۴۲ دیدگاه

جزییات را در سایت کنپارس و در این نشانی بخوانید.