بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘قانون جدید شهروندی’

ابهامات و شایعات پیرامون قانون شهروندی

۲۲ تیر ۱۳۹۳ ۳۳ دیدگاه

این مقاله را در سایت پارس کانادا نوشته ام که می توانیداینجا بخوانید

dreamstime_xs_22439548

قانون جدید تابعیت کانادا (C-24) تصویب شد

۳۰ خرداد ۱۳۹۳ ۹۵ دیدگاه

متن قانون را اینجا بخوانید 

در این مورد خواهم نوشت