بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘فروردین ۹۲’

فردا طوفان برفی به مونترآل می رسد

۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۹ دیدگاه

مدتی بود هوا گرم شده بود و دو ر و بر ۱۰ درجه بالای صفر می چرخید. قرار است طوفانی که سراسر آمریکا را طی کرده و کالیفرنیا را هم نواخته است به مونترآل برسد. صحبت از ۲۰ سانتی متر برف است و … البته بعید می دانم به بدی آنجه می گویند باشد. عکس زیر را روز اول فروردین گرفته ام. این روزها اما برفها همه آب شده اند. امیدواریم دوباره برف نماند.